Profil

Na základě svých rozsáhlých zkušeností v odvětví chemického průmyslu, zejména chemické inženýrství a technologie je Chemoprojekt, a.s. společnost, která vám nabízí následující služby:

 • realizace projektů na klíč
 • projektová a konzultační činnost, dokumentace pro úřady
 • zajišťování dodávek
 • řízení stavby, montáže, technický a stavební dozor
 • uvádění do provozu, zkoušky, záruční a pozáruční služby
 • analýzy a studie
 • výzkumné a výrobní činnosti v oblasti chemických látek
 • zaškolování provozního personálu

Střednědobá produktová a teritoriální strategie http://www.cheapjerseysgo.com je v současné době založena na strategii Skupiny SAFICHEM PROJEKTY

 • Chemoprojekt, a.s. bude i nadále posilovat pozici Skupiny SAFICHEM PROJEKTY tím, že provádí kontrolu a plánování činností na projektech a realizuje služby s vysokou kvalitou za účelem podpory projektů v oblasti právní, finanční, IT, repro a pracovního prostředí.
 • Prostřednictvím obchodních aktivit a jako dodavatel společnost přispěje k dosažení uzavření nových smluv ve vybraných strategických produktech a teritoriích Skupiny SAFICHEM PROJEKTY.  Aby získala rozsáhlé projekty a celkové postavení na trhu, bude společnost hledat strategické partnery.
 • Společnost se zaměří na zvyšování dovedností v plánování, kontrole a inženýrských profesích a jejich metodické řízení v rámci projektů Skupiny SAFICHEM PROJEKTY, stejně jako na archivační služby, reprografii, IT a správu budov.
 • Chemoprojekt, a.s.  se v současné době zaměřuje na oblasti, které jsou uvedené v záložce produkty. Dále se společnost zabývá těmito činnostmi:• Obchodní a akviziční činnosti pro celou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY podle produktových a teritoriálních strategií• Řízení a plánovací činnosti, právní konzultace a sledování smluvní dokumentace• Podpora projektů v oblasti hardware, software, CAD systému, archiv a repro aktivit

V současné době je jediným vlastníkem firmy SAFICHEM PROJEKTY GROUP AG.
STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Ing. Tomáš Plachý, CSc.

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Tomáš Plachý, CSc.
předseda správní rady

Ing. Tomáš Plachý, MBA
člen správní rady

Ing. Jan Mengler, CSc.
člen správní rady

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Libor Čech, MBA
generální ředitel

Ing. Libor Čech, MBA
zastupující obchodní ředitel

Ing. Dalibor Adamec
ředitel úseku realizace

Mgr. Radek Muroň
ředitel, odbor kontraktačně-právní

Ing. Libor Zeitham
ředitel, odbor ekonomický

Strategie systému managementu a informačních technologií

 • Společnost zajistí soulad s požadavky ISO 9001, ISO 14001, EMAS a ETI BASE CODE v rámci Skupiny SAFICHEM PROJEKTY.
 • SW pro obchodní a projektové činnosti je založen na produktech Microsoft, v oblasti CAD systémů jsme zvolili strategické nástroje a nyní provádíme jejich implementaci a školení. Pro zajištění dodávek a jejich sledování je používán SW Infos 2001.
 • Databáze budou udržovány v souladu se všemi  základními normami (API, ASTM, ANSI, DIN, BS, CSN a GOST)
 • Na základě zadání Skupiny SAFICHEM PROJEKTY Chemoprojekt, a.s. zajistí HW a SW pro aplikace a odpovídající služby externích dodavatelů včetně INFOS2001, SIEMENS a INTERGRAPH

CAD Systém (založen na produktech firem SIEMENS, INTERGRAPH, AVEVA, AutoDESK):

 • Comos (FEED, E/I, P&ID, PipeSpec)
 • SmartPlant (P&ID, Instrumetation, Electrical), PDS, PDMS 3D
 • Advance Steel,  Advance Concrete, REVIT
 • SmartSketch, Microstation, Autocad

Inženýrské výpočty:

 • ProSim , Chemcad, UniSim, CCTERM, MICROPROTOL, CAESAR II, SCIA Engineer, ETAP

Kancelářský systém (založen na produktech Microsoft)

 • MS WINDOWS, MS Office, MS Project, Office365
 • Primavera

Komunikační systém

Sítě:

 • MS Windows server

Informační systém:

 • IS INFOS 2001, Codexis, Intranet, Public folders MS Exchange

Po úspěšném auditu v červnu 1996, LRQA vystavila Chemoprojektu, a.s. certifikát systému kvality pro projektování a řízení projektů.
V červenci 1997 byl rozsah certifikace rozšířen na dodavatelskou činnost komplexní inženýrské služby.

Současný certifikát od společnosti TÜV SÜD vystavený v květnu 2016 je platný do září 2018 pro všechny členy Skupiny SAFICHEM PROJEKTY Group.
Chemoprojekt, a.s. je také držitel certifikátu dle ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001.

Skupina SAFICHEM PROJEKTY Group byla úspěšně posouzena na shodu s požadavky SMETA/ETI BASE CODE.

Pro činnosti Chemoprojektu, a.s. v Ruské Federaci držíme osvědčení pro projektování, stavební a montážní práce.